Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Hanna Rubinkowska-Anioł

 


dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW

e-mail:  h.rubinkowska@uw.edu.pl

dyżur (proszę wcześniej umawiać się mailowo): poniedziałek 14.00-14.45

(sala 8B, Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich)

 

 

 

 

Obszar badań

Nowożytna historia Etiopii ze szczególnym uwzględnieniem okresu panowania cesarza Hajle Syllasje I, symbole władzy, etiopska histiorografia, źródła ikonograficzne do badań afrykanistycznych.

 

Publikacje (pełna lista)

 

Przebieg kariery naukowej

2005 — dyplom doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskany na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Panowanie Zeuditu, cesarzowej Etiopii, w latach 1916-1930”. Praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Bronisława Nowaka.  

 

1998 - 2003 — studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

1997 — dyplom magistra kulturoznawstwa uzyskany na Wydziale Neofilologii, Instytut Orientalistyczny (obecnie Wydział Orientalistyczny), Uniwersytet Warszawski, specjalizacja: afrykanistyka-etiopistyka. Tytuł pracy magisterskiej: „Życie i panowanie Hajle Syllasje I w świetle historiografii etiopskiej i euroamerykańskiej”. Praca napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Mantel-Niećko.

 

 

​Doświadczenie naukowe

Październik - listopad 2009, luty - marzec 2008, grudzień 2005 - styczeń 2006, listopad - grudzień 2000 - naukowe pobyty w Etiopii, kwerendy w Instytucie Studiów Etiopistycznych na Uniwersytecie w Addis Abebie oraz badania terenowe;

2001 - 2002 - praca w zespole redakcyjnym Encyclopaedia Aethiopica na Uniwersytecie w Hamburgu na stanowisku asystenta;

2000 - 2007 wielokrotne kwerendy w Wielkiej Brytanii, w National Library, National Archives, School of African and Oriental Studies na Uniwersytecie Londyńskim, na Uniwersytecie w Oxfordzie.

 

Udział w projektach naukowych

2011: „Gry i zabawy Afryki jako narzędzie dialogu międzykulturowego w edukacji wczesnoszkolnej”, kierownik: Marta Jackowska, projekt MSZ w ramach edukacji rozwojowej;

2003-2006: „Organizacja gospodarczo-społeczna i polityczna państwa etiopskiego w czasach nowożytnych” (kierownik: prof. Joanna Mantel-Niećko), projekt MNiSW realizowany przez Instytut (obecnie Wydział) Orientalistyczny UW; 

2001-2002: „Transfer władzy w Etiopii 1916-1930” projekt MNiSW realizowany przez Instytut (obecnie Wydział) Orientalistyczny UW, kierownik projektu.

 

Organizacja konferencji i seminariów

 

od 2013 - organizacja Seminariów Afrykanistycznych Katedry Języków i Kultur Afryki i Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego;

od 2017 - organizacja spotkań z cyklu „Afryka na Koszykowej” (spotkania organizowane przez KJiKA, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Bibliotekę Publiczną w Warszawie na Koszykowej oraz Staromiejski Dom Kultury)

2015 - XIX Międzynarodowa Konferencja Etiopistyczna, Warszawa (przewodnicząca komitetu organizacyjnego);

2015 - IV Kongres Afrykanistów Polskich, Żory (członek komitetu organizacyjnego);

2011-2013 - organizacja Dni Afryki na Uniwersytecie Warszawskim;

2010 - II Kongres Afrykanistów Polskich, Obra (członek komitetu organizacyjnego);

2006 - „European Schools of Ethiopian Studies; Poland & Germany”, Uniwersytet Warszawski, Akademia Humanistyczna w Pułtusku.

 

​Udział w konferencjach

2017. Tytuł referatu: „Od Habesza do narodu etiopskiego, czyli co to znaczy być Etiopczykiem”, konferencja: XVII Konferencja ISM UW i Księży Werbistów Sacrum i profanum we współczesnym świecie pt. „Religia - naród - tożsamość w rzeczywistości międzynarodowej”, Pieniężno;

 

2017. Tytuł referatu: „Szwedzcy terroryści w Ogadenie - historia czytana przez etiopistę”, konferencja: „Trzynaste naukowe spotkania z Afryką: Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty historyczne, kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego”, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn;

 

2016. Tytuł referatu: „Tekle Ts’adyk Mekuria i Hajle Syllasje I: Trudny związek literata i władcy”, konferencja: „Intelektualiści afrykańscy wobec doświadczenia dyktatur”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa;

 

2016. Tytuł referatu: „Migracje Guragie do Addis Abeby — perspektywa Etiopczyków”, konferencja: „Dwunaste naukowe spotkania z Afryką: Afryka i świat a problem migrantów i uchodźców”, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn;

 

2016, Tytuł referatu: „Is Ethiopia an African country? Haile Sellasie I’s policy towards Ethiopia’s neighbours”, konferencja: „Stosunki międzynarodowe w Rogu Afryki – wczoraj i dziś/ International Relations in the Horn of Africa – yesterday and today”, Jagiellońskie Centrum Studiów Afrykanistycznych oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;

 

2016. Tytuł referatu: „Wizerunek Cesarza Etiopii Hajle Syllasje I jako jeden z symboli władzy w państwie”, referat wygłoszony w Instytucie Historii PAN, Warszawa; 

 

2015. Tytuł referatu: „Badania nad sztuką etiopską w polskich kolekcjach i perspektywy polskich badań nad sztuką Etiopii”, „Konferencja Jubileuszowa z okazji 15-lecia działalności Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata”, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Warszawa;

 

2015. Tytuł referatu: „Afrykanistyka na Uniwersytecie Warszawskim — najważniejsze kierunki rozwoju”, konferencja: „Pionierzy krakowskiej afrykanistyki: Roman Stopa”, Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków;

 

2015. Tytuł referatu: „Propagandowe znaczenie przejawów tradycji i nowoczesności w obrazie rodziny cesarza Etiopii Hajle Syllasje I”, konferencja „Jedenaste naukowe spotkania z Afryką. Tradycja i nowoczesność w Afryce”, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn;

 

2015. Tytuł referatu: „Znaczenie tradycyjnych elementów we współczesnej odzieży etiopskiej”, konferencja: „Snuć nić jak opowieść. Tkaniny w kulturach świata” Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń;

 

2015. Tytuł referatu: „Milinium - etiopskie cele milenijne”, XV Konferencja „Sacrum i profanum we współczesnym świecie” pt. „Sprawiedliwość, solidarność i społeczna odpowiedzialność w stosunkach międzynarodowych. 15-lecie realizacji Milenijnych Celów Rozwoju”, organizator: Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego i Księża Werbiści, Pieniężno;

 

2015. Tytuł referatu: „Imperial clothes as a symbol of change – the case of Haile Sillasie I and 20th-century Ethiopia”, konferencja „Third Interdisciplinary Conference: Thinking Symbols”, Akademia Humanistyczna w Pułtusku;

 

2015. Tytuł referatu: „Empress Menen — the role of Itiegie during times of change”, XIX Międzynarodowa Konferencja Etiopistyczna, Warszawa;

 

2015. Tytuł referatu: „Professor Stefan Strelcyn and Haile Sillasie I Prize as an example of the Emperor’s policy towards Ethiopian Studies”, konferencja Africa Days, 2nd Ethio-Czech Conference on Africa. „Africa in Local, Regional, and International Context”, University of West Bohemia, Pilzno;

 

2014. Tytuł referatu: „Malarstwo w kościele św. Jerzego w Addis Abebie jako sposób przekazywania informacji o historii i władzy w Etiopii XX wieku”, konferencja: „Komunikowanie w Afryce”, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

 

2014. Tytuł referatu: „The presentation of Haile Sillasie I as a reflection of the movement towards modernity in Ethiopia (1930-1974)”, konferencja 1st Central European African Studies Conference, University of West Bohemia, Pilzno;

 

2014. Tytuł referatu: „Re-interpretation of Ethiopian cultural texts — coronation of Haile Sillasie as a text”, konferencja „African studies in contemporary world”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa;

 

2013. Tytuł referatu: „Małżeństwa cesarza Etiopii Menelika II jako wyraz polityki zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa poddanym”, konferencja „Konteksty bezpieczeństwa w Afryce”, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;

 

2013. Tytuł referatu: „Symbole władzy w Etiopii na fotografii: koronacja cesarza Hajle Syllasje I (1930)”, konferencja: „Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych”, Biblioteka Narodowa w Warszawie;

 

2013. Tytuł referatu: „Borders between traditional and modern as reflected in “Memorable Things” by Mahteme Sillasie Welde Mesk’el – an Ethiopian book on the Empire”, konferencja „Viva Africa!: International Conference of African Studies”, Metropolitan University Prague, University of Hradec Kralowe, Pilzno; 

 

2013. Tytuł referatu: „Rytuały monarsze w Etiopii za Hajle Syllasje I. Symbolika władzy w zmieniającym się państwie” – referat wygłoszony na Seminarium Afrykanistycznym Katedry Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW oraz Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, Warszawa;

 

2012. Tytuł referatu: „Between oral and written tradition: A vision of the state during Haile Sillase I”, konferencja XVIII Międzynarodowa Konferencja Etiopistyczna w Dire Dawa, Etiopia;

 

2012. Tytuł referatu: „Borders between Christianity and Islam in Ethiopia”, konferencja „Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives”, Wydział Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 

 

2012. Tytuł referatu: “The King is Dead, Long Live the King! Power revealed through the temporary architectural constructions erected for the coronation of Zewditu (1917) and Hayle Sillase I (1930)”, konferencja „Architectures of Power in the Horn of Africa and the Upper Nile Basin: From Ancient Times to the Present”, Hiob Ludolf Centre for Ethiopian Studies, Hamburg University w Hamburgu;

 

2012. Tytuł referatu: „Architektura władzy – tymczasowe konstrukcje architektoniczne wzniesione z okazji koronacji cesarzowej Zeuditu (1917) i cesarza Hajle Syllasje I (1930) jako symbol nowych czasów”, konferencja III Kongres  Afrykanistów Polskich, Szczecin;

 

2012. Tytuł referatu: „Etiopia – państwo upadłe czy potęga w regionie”, konferencja „Afryka: nieograniczone możliwości czy zmarnowane szanse?”, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

 

2011. Tytuł referatu: „Somali in the Policy of the Ethiopian Empire”, sesja „Horn of Africa: Script – Identity – Development”, Uniwersytet Warszawski; 

 

2011. Tytuł referatu: „Gestures of Power or the Power of Gestures as Employed by Hayle Sillasie I of Ethiopia, konferencja „The Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar and Culture”, Uniwersytet Warszawski;

 

2011. Tytuł referatu: „Memuary Mahteme Syllasie Welde Mesqela, czyli etiopskie spojrzenie na Cesarstwo”, konferencja “Ewolucja państw i społeczeństw afrykańskich”, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach;

 

2010. Tytuł referatu: „Fotografia w książkach etiopskich ze zbiorów biblioteki Katedry Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego”, konferencja „Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich”, Muzeum Narodowe w Szczecinie; 

 

2010. Tytuł referatu: „Kolekcja książek etiopskich w bibliotece Katedry Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego”, konferencja II Kongres Afrykanistów Polskich, Obra;

 

2009. Tytuł referatu: „Przekaz poza słowem: rola fotografii w etiopskich książkach z epoki Cesarstwa”, konferencja „Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian”, Warszawa, Uniwersytet Warszawski;

 

2009. Tytuł referatu: „Conveying a Message Beyond Words: the Role of Photography in Ethiopian Books of the Imperial Era”, konferencja XVII Międzynarodowa Konferencja Etiopistyczna w Addis Abebie;

 

2009. (wspólnie z Zuzanną Augustyniak) Tytuł referatu „Lij Iyasu’s Marriages as a Reflection of His Internal Policy”, konferencja „Life and Times of Lij Iyasu: New Insights. International workshop dedicated to the memory of Professor Hussein Ahmed at Wollo University” w Desie w Etiopii;

 

2007. Tytuł referatu: „Symbole władzy na fotografii etiopskiej z przełomu XIX i XX w.”, konferencja „Sztuka Afryki” na Wydziale Historii Sztuki na Uniwersytecie w Toruniu;

 

2007. Tytuł referatu: „Etiopskie źródła do historii Etiopii pierwszej połowy XX w. - kształtowanie się współczesnej historiografii”, konferencja: I Kongres Polskich Afrykanistów w Pieniężnie;

 

2006. Tytuł referatu: „Creating Modern Ethiopian Historiography (Ethiopian Sources from the Early 20th Cent.)”, konferencja: „European Schools of Ethiopian Studies; Poland & Germany” na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Humanistycznej w Pułtusku;

 

2003. Tytuł referatu: „Female Offices and their Role in Ruling the Ethiopian Empire”, konferencja: XV Międzynarodowa Konferencja Etiopistyczna w Hamburgu;

 

2002. Tytuł referatu: „The Struggle for Power in Ethiopia in the Beginning of the 20th Cent. and the Role of the European Powers”, konferencja: I Konferencja Enno Littmanna w Monachium;

 

2000. Tytuł referatu: „Some Aspects of Lij Iyasu’s Reign”, konferencja: XIV Międzynarodowa Konferencja Etiopistyczna w Addis Abebie.

 

 

Wystawy

2016. Scenariusz (samodzielnie) i realizacja (wspólnie z Karoliną Gajewską oraz przy współpracy Ambasady RP w Addis Abebie) wystawy „Polish-Ethiopian Relations over the Years”, Ambasada RP w Addis Abebie;

 

2015. Scenariusz wystawy „Etiopica w polskich zbiorach”, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (wspólnie z Ewą Balicką-Witakowską i Ewą Wołk-Sore).

 

 

Działalność organizacyjna

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne (od 2014 - przewodnicząca Zarządu; 2011 - 2014 zastępca przewodniczącego Zarządu; od 2000 - członek Zarządu) 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (od 2013 - członek, od 2017 członek Zarządu)

 

Dydaktyka

Doświadczenie dydaktyczne poza Uniwersytetem Warszawskim

2009-2011 - cykl wykładów (między innymi: „Dzieje Afryki i jej badacze”) w Katedrze Studiów Porównawczych nad Cywilizacjami na Uniwersytecie Jagiellońskim;

2006 – cykl wykładów w Instytucie Studiów Arabskich i Orientalnych na Uniwersytecie w Neapolu (w ramach programu Erasmus); 

2004 - 2005 - seminarium na temat wizerunku Hajle Syllasje I w literaturze etiopskiej i europejskiej, prowadzone w Asien und Afrika Institut, Uniwersytet w Hamburgu;

 

Zajęcia obecnie prowadzone

Dzieje Afryki, Zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki, Historia Etiopii, Wstęp do badań historycznych dla orientalistów, Wstęp do afrykanistyki, Źródła do badań afrykanistycznych, Zagadnienia polityczno-społeczne Afryki XX i XXI wieku, Kultura i sztuka Rogu Afryki.