Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Iwona Kraska-Szlenk

prof. dr hab. Iwona Kraska-Szlenk   

e-mail: i.kraska@uw.edu.pl

Dyżur: środa 12.00-13.00

 

 

Dziedziny badań

Język, kultura i literatura suahili, językoznawstwo kognitywne, frekwencja, badania korpusowe, zagadnienia języka i kultury, analogia.

 

Przebieg kariery naukowej

2021 tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

2008 stopień doktora habilitowanego na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego

1995 stopień Ph.D. na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign w USA       (nostryfikowany w 1997 r. jako stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego)

1991 stopień M.A. na Wydziale Językoznawstwa Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign

1987 stopień magistra na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Historia zatrudnienia

1997 – obecnie Adiunkt, Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

1991-1994 Teaching Assistant, Wydział Językoznawstwa Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign

1989-1991 Research Assistant, Wydział Językoznawstwa Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign

1988 – 1997 Asystent, Zakład Języków i Kultur Afryki, Instytut Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego (1989-1996 urlop naukowy na studia doktoranckie w USA)

 

Funkcje akademickie

2017 – obecnie Kierownik Katedry Języków i Kultur Afryki, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

2012 – obecnie Kierownik Pracowni Języków, Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

Granty

2016-2019 Wielojęzyczny słownik semantyczny nazw części ciała, NCN grant nr 2015/19/B/HS2/01573 (Kierownik)

2011-2013  Leksykon – metafora – kultura: ciało a konceptualizacja pojęć w językach Europy, Afryki, Azji, Polish Ministry of Science and Higher Education grant no N N104 387640 (Kierownik)

 

Staże, stypendia zagraniczne i pobyty badawcze:

2016 Tanzania, Zanzibar i Dar es Salaam, miesięczny pobyt badawczy w ramach grantu NCN

2015 Australia, James Cook University, miesięczny pobyt badawczy na zaproszenie Language and Culture Research Centre of James Cook University at Cairns

2012 Kenia, dwutygodniowy pobyt badawczy (ze środków własnych)

2008 Tanzania, trzytygodniowy pobyt badawczy (ze środków własnych)

1992 USA, Michigan State University, miesięczne stypendium FLEP: nauka języka szona

1989-1991 USA, Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign, dwuletnie stypendium (Fellowship) Wydziału Językoznawstwa Uniwersytetu Illinois

1986-1987 Tanzania, Uniwersytet Dar-es-Salaam, 10-miesięczne polsko-tanzańskie stypendium MEN (oraz rządu tanzańskiego)

1982-1984 Tunezja, L’Institut Bourgiba des Langues Vivantes, dwuletnie stypendium MEN: staż językowy (arabski)

 

Organizacja międzynarodowych konferencji

International Workshop: Body Part Terms in Linguistic Usage: A Comparative and Typological Perspective, University of Warsaw, 8-9 December, 2017 (with Izabela Will and Ahmadu Shehu)

Africa Days 2017: Language and Culture Interface, University of Warsaw, May 23rd, 2017 (with Izabela Will)

Current Research in African Studies (In Honour of Dr. Eugeniusz Rzewuski), University of Warsaw, May 16th, 2014 (with Beata Wójtowicz)

Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar, University of Warsaw, October 21-22, 2011 (with Matthias Brenzinger, University of Cologne)

 

International conference presentations (since 2011)

“Conceptualization of body part terms as tools in Swahili”, The Body as a Toolbox, Cologne, October 4-5, 2018

“Body part terms and conceptualization: A cross-linguistic perspective”, International Congress of Linguists 20, Cape Town, 2-6 July, 2018

“Swahili component of two dictionary projects” (with Beata Wójtowicz), Kongamano la CHAUKIDU, University of Dar es Salaam, 15-16 December, 2017

“Towards a semantic lexicon of body part terms”, International Workshop: Body Part Terms in Linguistic Usage: A Comparative and Typological Perspective, University of Warsaw, 8-9 December, 2017

“Metonymy in extending the body part ‘head’ in mental and social domains”, 46th Poznań Linguistic Meeting, September 15-17, 2016

“Derivation and semantic autonomy: A corpus study of Polish głowa ‘head’ and its diminutive główka” (with Beata Wójtowicz), 46th Poznań Linguistic Meeting, September 15-17, 2016

“Swahili kinship terms in the reversed use”, Swahili Colloquium, University of Bayreuth,31 May – 2 June,  2015

“Subtle racism in Polish discourse strategies”, New Developments in Linguistic Pragmatics, University of Łódź, 12-14 April, 2015

“The concept of location expressed by the suffix -ni and other spatial constructions in Swahili”, Concepts of Concept: Perspectives Across Languages and Disciplines, Zurich, September 10 -11, 2014

“The Somali language in research and communication” (with Elmi Abdi), Horn of Africa: Script – Identity – Development, Warsaw, November 30, 2011

Semantic extensions of body part terms: a corpus-based approach”, Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar, Warsaw, October 21-22, 2011

“Expressing positive emotions through ‘reversal’ strategies”, The Stockholm 2011 Metaphor Festival, Stockholm, September 8-10, 2011

 

Wykładane przedmioty

Uniwersytet Warszawski: językoznawstwo ogólne, językoznawstwo kognitywne, zagadnienia języka i kultury, gramatyka i praktyczna nauka języka suahili, literatura suahili

University of Illinois: kursy języka suahili różnych poziomów; kurs języka polskiego (jeden semestr dla Wydziału Slawistyki)

 

Wybrane publikacje:

Książki

2019 (red.), Embodiment in Cross-Linguistic Studies: The ‘Head’. Leiden: Brill. 227 pp.

2016 (redakcja, przekład, wstęp). Opowieści na werandzie. Wybór z literatury suahili XIX wieku, Warszawa: Elipsa. 128 str.

2015 (red.). Nipe kalamu: Odsłony dawnej literatury suahili. Warszawa: Elipsa. 158 str.

2014 Semantics of Body Part Terms: General Trends and a Case Study of Swahili. LINCOM Studies in Semantics 6. München: LINCOM Europa. 236 str. [Reviewed by Kelsie Pattillo on Linguist List, Nov 11, 2015]

2014 (red., z Matthiasem Brenzingerem). The Body in Language: Comparative Studies of Linguistic Embodiment. Brill Studies in Language, Cognition and Culture 8. Leiden: Brill. 382 str.

2014 (red., z Beatą Wójtowicz). Current Research in African Studies: Papers in Honour of Mwalimu Eugeniusz Rzewuski. Warszawa: Elipsa. 428 str.

2007 Analogy: The Relation between Lexicon and Grammar. LINCOM Studies in Theoretical Linguistics 38. München: LINCOM Europa. 215 str.

2003  The phonology of stress in Polish. LINCOM Studies in Slavic Linguistics 23. München: Lincom Europa, 120 str. [Reviewed by Mark J. Elson in Language 2005:780]

1998 (z R. Ohly i Z. Podobińską), Język suahili, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 165 str.

 

Wybrane artykuły w czasopismach i książkach:

2018 Address inversion in Swahili: Usage patterns, cognitive motivation and cultural factors”. Cognitive Linguistics, Vol. 29/3: 545-584. https://doi.org/10.1515/cog-2017-0129

2018 Kinship metaphors in Swahili language and culture. Studies in African Languages and Cultures, Vol. 52: 49-71. Warsaw: University of Warsaw. https://doi.org/10.32690/SALC52.2

2018 “Metonymic extensions of the body part ‘head’ in mental and social domains”. In: Iwona Kraska-Szlenk (ed.), Embodiment in Cross-Linguistic Studies: The ‘Head’. Leiden: Brill. 136-154.

2018 “Embodied lexicon and the ‘head’”. In: Iwona Kraska-Szlenk (ed.), Embodiment in Cross-Linguistic Studies: The ‘Head’. Leiden: Brill. 1-9.

2018 (with Marzena Żygis and Marek Jaskuła) “Acoustic study of ɫ-vocalisation in Polish”. In: Bartłomiej Czaplicki, Beata Łukaszewicz and Monika Opalińska (eds.), Phonology, Fieldwork and Generalisations. Berlin: Peter Lang. 239-257.

2015 „Nyumba ‘dom’ w języku i kulturze suahili”. W: Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka (red.), Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, Lublin: Wydawnictwo UMCS. 433-447. [przedruk z niewielkimi zmianami z: Etnolingwistyka 22: 145-160]

2015 (z Michałem Głowackim) „Poezja miłosna w tradycji Fumo Liongo”, w: Iwona Kraska-Szlenk (red.), Nipe kalamu. Odsłony dawnej literatury suahili. Warszawa: Elipsa. 102-127.

2015 „Zarys historii literatury suahili do początków XX wieku”, w: Iwona Kraska-Szlenk (ed.), Nipe kalamu. Odsłony dawnej literatury suahili. Warszawa: Elipsa. 9-53.

2014 Semantic extensions of body part terms: Common patterns and their interpretation. Language Sciences 44: 15–39.

2014 Analogy in language use and change. In: Leszek Bednarczuk, Anna Bochnakowa i Stanisław Widłak (eds.), Linguistique romane et linguistique indo-européenne: Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire. Kraków: Polska Akademia Umiejętności i Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 309-317.

2014 Extending body-part terms in the domain of emotions”. In: M. Brenzinger i I. Kraska-Szlenk (eds.), The Body in Language: Comparative Studies of Linguistic Embodiment. Brill Studies in Language, Cognition and Culture 8. Leiden: Brill. 52–70.

2014 Swahili embodied metaphors in the domain of family and community relations”. W: I. Kraska-Szlenk i B. Wójtowicz (eds.), Current Research in African Studies: Papers in Honour of Mwalimu Dr. Eugeniusz Rzewuski. Warszawa: Elipsa. 163–174.

2012 (with Marzena Żygis) Phonetic and lexical gradience in Polish prefixed words, Cognitive Linguistics 23/2: 317–366.

2011 Teoria ‘nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją’ Witolda Mańczaka i jej znaczenie dla językoznawstwa, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXVII: 320-329.

2010 Morphophonological reduction in Swahili: the pressure of frequency and lexical diffusion. Studies of the Department of African Languages and Cultures 44. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. 83-102.

2009 Size vis-à-vis frequency: minimality and maximality constraints in Swahili. Language Sciences 31/2-3. Special issue: Michael J. Kenstowicz (ed.), Data and Theory: Papers in Phonology in Celebration of Charles W. Kisseberth. 271-284.

2009 Emotional aspects of inversion in Swahili address terms. In: Nina Pawlak (ed.), Codes and Rituals of Emotions in Asian and African Cultures, Warszawa: Elipsa. 110-127.

 

Publikacje (pełna lista)