Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Izabela Will

dr Izabela Will

nr ORCID: 0000-0002-2797-1160

e-mail: i.will@uw.edu.pl

dyżur: wtorki 13:00-14:00, sala 217 (kontakt mailowy)

 

Obszar badań

język hausa, językoznawstwo, gesty używane w Nigerii północnej, kultura

i literatura hausa.

 

Publikacje


Przebieg kariery naukowej

2005, uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie
 pracy: “Syntactic Classes of Nouns in Hausa”; promotor: Prof. Nina Pawlak.

2001, uzyskanie stopnia magistra na podstawie pracy:
 “Akomodacja syntaktyczna w obrębie frazy werbalnej hausa”;
 promotor: Prof. Nina Pawlak.

 

Historia zatrudnienia

2010-obecnie, adiunkt, Katedra Języków i Kultur Afryki 

2012 (czerwiec-listopad), lingwista, Instytut Podstaw Informatyki

2008-10, lektor, Katedra Języków i Kultur Afryki

2006-2007, wykładowca, Department of Nigerian Languages, Bayero University Kano (Nigeria)

 

Udział w grantach i projektach naukowych

2015 udział w projekcie SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi. Projekt realizowany przez Instytut Nauk Prawnych PAN, WPiA Uniwersytetu w Białymstoku, firmę Medcore (grant NCBiR, gestor Straż Graniczna); rola w projekcie: przygotowanie raportu eksperckiego dotyczącego kulturowych aspektów przestępczości cudzoziemców pochodzących z Nigerii

2013-14 udział w projekcie POIG 01.01.02-14-013/09 Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych źródeł elektronicznych, zadanie Z3 Opracowanie mechanizmów pogłębionego przetwarzania składniowo-semantycznego; rola w projekcie: anotacja semantyczna wyrazów

2009, udział w projekcie Pakiet edukacyjny: Oblicza Orientu, rola w projekcie: przygotowanie opracowań "Współczesny rynek filmowy w Nigerii" i "Współcześni artyści afrykańscy"

2003-2005, grant promotorski KBN “Klasy składniowe imion w języku hausa”, główny wykonawca

 

Konferencje

2021, The 3rd Cultural Linguistics International Conference (CLIC-2021), Budapeszt, Węgry, 16 – 18 czerwca (referat: „Heating pain or a pain that hits. The role of the "snapping" gesture in establishing conceptualization of PAIN in Hausa”)

2020, International Conference on Hausa within Chadic Studies in the 21st Century, Bayero University Kano, Nigeria, 7 – 9 stycznia (referat: „Conceptualization of Time Through Hand Gestures of Hausa Speakers”)

2018, 8th Conference of the International Society for Gesture Studies: Gesture and Diversity, Kapsztad, RPA, 4 – 8 lipca; The Body as a Toolbox. The Grammaticalization of Body Parts in Tool Functions, Universität zu Köln, Kolonia, Niemcy, 4 – 5 października (referat: „From washing to rejection: The development of a Hausa gesture of negation”); „Gestures in Hausa communication”; V Kongres Afrykanistów Polskich, Huta Szklana/Święty Krzyż, 23 – 25 kwietnia (referat: „Odzwierciedlenie kultury Hausańczyków w gestach towarzyszących mowie”); the 3rd Symposium on West African Languages, Uniwersytet Warszawski, 26 – 29 września (referat: „From an action to gesture: embodied gestures in Hausa”)

2017, Body Part Terms in Linguistic Usage: A Comparative and Typological Perspective, Uniwersytet  Warsawski, 8 – 9 grudnia (referat: „Embodied conceptualization – relation between gesture and speech in Hausa”)

2016, Poznań Linguistic Meeting, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań (referat: "The conceptualization of ‘head’ among the Hausa based on verbal and nonverbal representation"); Second Symposium on Western African Languages, Universität Wien, Wiedeń (referat: "The relationship between language and gestures - remarks on the analysis of Hausa multimodal discourse")

2014, Język trzeciego tysiąclecia, Polska Akademia Umiejętności, Kraków (referat: "Gesty jako społecznie akceptowalne formy wyrażania własnego zdania w kulturze hausańskiej"; Symposium on West African Languages, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Neapol (referat: “Gestures, proverbs and sayings as means of expressing emotions and opinions among Hausa women”); African studies in contemporary world, Uniwersyt Warszawski (referat: “Beyond the words. The role of gestures in contemporary Hausa sermons”); Consensus and Dissent: Negotiating emotion in the public space", Universität zu Köln, Kolonia (referat: "Emblematic gestures in Hausa and their role in expressing emotions")

2012, III Kongres Afrykanistów Polskich”, Szczecin (referat: “Malarski portret rewolucji – murale w Libii"; Islam a queer. Nie­he­te­ro­nor­ma­tyw­ność w kul­tu­rach muzułmańskich, Warszawa (referat: “Kobiecy mężczyźni, czyli hau­sań­scy ’yan daudu”)

2011, Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar and Culture, Uniwersytet Warszawski (referat: „Expressions describing gestures as a source of metaphors in Hausa”)

2010, Sztuka Afryki w kolekcjach i badaniach polskich” Muzeum Narodowe w Szczecinie (referat: „Estetyka filmów hausańskich”); II Kongres Afrykanistów Polskich, Obra (referat: „Obraz Fulanów w filmach hausańskich”); 3rd International Conference on Hausa Studies: African and European Perspectives, Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Neapol (referat: “Symbolic gestures in Hausa”)

2009, Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian, Uniwersytet Warszawski (referat: „Ilustrowany przepis na Kanywood: O współczesnym filmie hausańskim”); Categorisation of the World through Language, Serock k. Warszawy (plakat konferencyjny)

2006, Typology of Afroasiatic Languages”, University of Colorado, Boulder/Colorado (referat: “A typology of nominal phrases in Hausa”); Kano-Warsaw Workshop on Hausa Studies, Uniwersytet Warszawski (referat: "Syntactic Functions of Weak Verbal Nouns in Hausa")

 

Stypendia, nagrody, wyjazdy naukowo-badawcze

2021, nagroda indywidualna III stopnia rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe

2016, staż badawczy, Bayero University Kano, Nigeria

2014, wyjazd naukowo-dydaktyczny w ramach programu Erasmus: Teaching Staff Mobility, Neapol Universita degli Studi di Napoli L’Orientale

2010, wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus: Staff Mobility Exchange, Paryż INALCO

2005, kwerenda biblioteczna, Universität Leipzig, Lipsk

2002, stypendium Erasmus, SOAS, Londyn

1998-1999, stypendium MEN, Cairo University, Egipt

 

Działalność akademicka 

- od 2008, członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (w latach 2016 do 2021 Sekretarz PTAfr)

- od 2018, członek International Society of Gesture Studies

- od 2016, członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Afryka"

- od 2021, członek redakcji czasopisma "Studies in African Languages and Cultures"

- recenzowanie podręczników (We sabi am autorstwa Olgi Frąckiewicz, Teksty kulturowe hausa/ Labaran al'adun Hausawa pod redakcją Aliyu Mu’azu, Niny Pawlak i Hafizu Miko Yakasai), tłumaczeń (Skarb w słowach zaklęty. Tłumaczenie księgi Magana Jari Ce z komentarzem kulturowym, redakcja naukowa Nina Pawlak), monografii (Kulturowe konceptualizacje w języku i literaturze suahili pod redakcją Iwony Kraski-Szlenk i Beaty Wójtowicz) i artykułów naukowych (czasopisma: „Afryka”, „Studies in African Languages and Cultures”, „Maska. Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy”, "Language Science", "Przegląd Orientalistyczny", "Artes")

 

Dydaktyka

wykłady prowadzone w UW: praktyczna nauka języka hausa (różne poziomy), sztuka Afryki, komunikacja międzykulturowa, kultura i społeczeństwo Nigerii, wstęp do afrykanistyki

wykłady prowadzone w BUK: Hausa semantics, Hausa morphosyntax