Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Patryk Zając

Oficjalne profile w internecie:

Polska Bibliografia Naukowa

ORCID

Google Scholar

Academia.edu

ResearchGate

LinkedIn

 

Wykłada i prowadzi badania naukowe na Uniwersytecie Warszawskim. Sekretarz redakcji „Studies in African Languages and Cultures” oraz „Journal of Language Modelling”. Publikował, m.in. w „Focus Historia”.

Ukończył afrykanistykę (ze specjalizacją język hausa) oraz arabistykę (licencjat). Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu językoznawstwa na Wydziale Orientalistycznym i Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW. Promotorzy: Nina Pawlak i Urszula Okulska-Łukawska

 

Lista publikacji

Teksty naukowe:

 1. „Sabina Brakoniecka, W trosce o czystość wiary. Północnonigeryjski ruch ‘Yan Izala a fundamentalistyczna myśl muzułmańska, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2014, s.127 (recenzja)”, Afryka 40/2014, s. 140-142.
 2. „Maganar Kano – Larabci! Wybrane zagadnienia zapożyczeń arabskich w języku hausa”, w: A. Lesiczka (red.), Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem. Wybrane referaty z V Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej 30-31 maja 2016, Campidoglio: Warszawa 2017, s. 21-28.
 3. „Wizerunek Boga oraz relacje między Bogiem a człowiekiem w przysłowiach nigeryjskiego ludu Hausa”, w: A. Lesiczka (red.), Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem. Wybrane referaty z VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej 22-24 maja 2017, Campidoglio: Warszawa 2018, s. 57-71.
 4. „O przekazie uniwersalnym tekstów kultury na podstawie przysłów w języku hausa i polskim”, Afryka 47/2018, s.11-27.
 5. „Słowa-klucze kultury w przysłowiach hausa”, Przegląd Orientalistyczny 1-2 (265-266)/2018, s. 155-181.
 6. „Function Words of Arabic Origin in Hausa”, Annali dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.  Sezione orientale 79 (1-2)/2019, s. 18-51. DOI:10.1163/24685631-12340070.
 7. „Ekwiwalencja przysłów hausa w polskich przekładach literackich [Equivalence of Hausa Proverbs in Polish Literary Translations]”, Explorations: A Journal of Language and Literature 7/2019, s. 94-107. DOI: 10.25167/EXP13.19.7.9
 8. „O.-M. Ndimele, M. Ahmad & H.M. Yakasai (eds.). Language, Literature and Culture in a Multilingual Society. A Festschrift for Abubakar Rasheed. Vol. I-II. Linguistic Edition 105-106, Muenchen: Lincom GmbH 2016, 1122 pp. (recenzja)”, Studies in African Languages and Cultures 53/2019, s. 139-145.
 9. „Analiza użycia przysłów w dyskursie polityki na przykładzie tekstów prasowych w języku hausa opublikowanych w okresie wyborów powszechnych w Nigerii w 2019 r.”, Afryka 49/2019, s. 61-79.
 10.  „Zastosowanie teorii metafory Lakoffa i Johnsona w paremiologicznych badaniach porównawczych na przykładzie przysłów w języku hausa i polskim”, w: N. Greniewska i A. Lesiczka (red.), Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem 3, Campidoglio: Warszawa 2019, s. 7-17.
 11. „Panegiryki o mieście Ilorin jako przykłady poezji pochwalnej w języku hausa”, Przegląd Orientalistyczny 3-4 (271-272)/2020, s. 293-304. DOI: 10.33896/POrient.2019.3-4.6
 12. „Metaphorical mapping of LIFE in the Hausa proverbs with regard to their cross-linguistic equivalents”, w: N. Pawlak (red.), Linguistic Evidence of Cultural Distance. Hausa in Cross-Cultural Communication, Elipsa: 2019, s. 181-193.
 13. „A history of African linguistics, ed. by H. Ekkehard Wolff. Cambridge: Cambridge University Press 2019, 351 pp. ISBN 978-11-0828-397-7 (recenzja)”, Studies in African Languages and Cultures 54/2020, s. 181-187.
 14.  „Functions of Hausa Proverbs in Political Discourse”. Hemispheres 36. p. 35-55.

Teksty publicystyczne i popularnonaukowe:

 1. „Zieg Heil pod palmami”, Focus Historia Ekstra 05/2021, s. 118-123.
 2. „Szlachta rodem z Afryki”, Focus Historia 01/2022, s. 54-58.
 3. „Libertaria: wyspiarska republika”, Focus Historia Ekstra 04/2021, s. 88-94.
 4. „Wieża Babel” (współautorstwo), Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny (Polityka) 8/2020, s. 114-117.
 5. „Masakra na Wybrzeżu”, Blog Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, 23/03/2016, http://blog.centruminicjatyw.org/2016/03/masakra-na-wybrzezu/.
 6. „Nigeria to nie jest kraj dla szyitów”, Blog Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, 6/06/2016, http://blog.centruminicjatyw.org/2016/06/nigeria-to-nie-jest-kraj-dla-szyitow/.
 7. „Trudny czas wyborów w Republice Konga”, 26/04/2016, Blog Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, http://blog.centruminicjatyw.org/2016/04/trudny-czas-wyborow-w-republice-konga/.
 8. „‘Młodzież’ siejąca terror”, 13/04/2016, Blog Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, http://blog.centruminicjatyw.org/2016/04/mlodziez-siejaca-terror/.

Wystąpienia na konferencjach:

 1. V Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 30-31 maja 2016 r., referat: Maganar Kano – Larabci! Wybrane zagadnienia zapożyczeń arabskich w języku hausa.
 2. VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 22-24 maja 2017 r., referat: Wizerunek Boga oraz relacje między Bogiem a człowiekiem w przysłowiach nigeryjskiego ludu Hausa.
 3. VII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 28-30 maja 2018 r., referat: Zastosowanie teorii metafory Lakoffa i Johnsona w paremiologicznych badaniach porównawczych na przykładzie przysłów w języku hausa i polskim.
 4. V Kongres Afrykanistów Polskich, Huta Szklana – Święty Krzyż, 23-25 kwietnia 2018 r., referat: O przekazie uniwersalnym tekstów kultury na podstawie przysłów w języku hausa i polskim.
 5. 3rd SyWAL2018 (międzynarodowa), 26-29 września 2018, referat: Cross-linguistic equivalence of set phrases with culturally relevant key words. Contrastive analysis of Hausa proverbs in regard to their Polish and English counterparts.
 6. Konferencja „Ekwiwalencja w tekstach, słownikach i leksykalnych bazach danych”, Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego, Opole 18-19 października 2018, referat: Ekwiwalencja przysłów hausa i polskich.
 7. VIII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”, Warszawa, 7-9 maja 2019 r., referat: Funkcjonowanie przysłów hausa jako tytuły-morały. Na przykładzie tytułów opowieści zebranych w dziele „Magana jari ce” ‘Skarb w słowach zaklęty’ Abubakara Imama.
 8. International conference „10th Biennial International Colloquium on the Chadic Languages” Asia-Afrika Institute, Hamburg University, October 3-6, 2019, paper: Hausa Proverbs in Press Language during Nigeria 2019 General Elections.
 9. „International Conference on Hausa within Chadic Studies in Honour of Professor Nina Pawlak”, Department of Nigerian Languages and Department of Linguistics and Foreign Languages, Bayero University, Kano, Nigeria, 7th - 8th of January 2020, paper: The pragmatic functions of the marker “to” in Hausa. A case study of BBC radio conversations.
 10. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Afryka w językach – języki w Afryce” [Africa in languages – languages in Africa]”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (online), 23.07.2020 r., referat: Wpływ języka arabskiego na rozwój składni języka hausa.
 11.  VI Kongres Afrykanistów Polskich, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie (online), 20.04.2021 r., referat: Tradycyjne hausańskie widowisko sportowe dambe w ramach sesji „Afryka Zachodnia. Region Gwinejski (Kultura i literatura)”.
 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Afryka w dobie pandemii COVID-19. Fakty i prognozy [Africa during the COVID-19 pandemic. Facts and forecasts]”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (online), 24.06.2021 r., referat: Tanzania – the country that denier COVID-19. Dead presidents and Bongo Flava.

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 1. Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne