Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Sabina Brakoniecka

dr Sabina Brakoniecka

e-mail: s.brakoniecka@uw.edu.pl

dyżur: wtorek 13:00-14:00

ORCID 0000-0003-1139-0350

 

Obszar badań

islam w Nigerii, salafizm w Afryce

 

Przebieg kariery naukowej

2018, stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy pt. „Reforma islamu w północnej Nigerii według Społeczności Ludzi Sunny, Misji i Dżihadu” (praca wyróżniona), promotor: dr hab. Ewa Siwierska

2014, tytuł magistra stosunków międzynarodowych w specjalności studia pozaeuropejskie na podstawie pracy pt. „Ochrona praw mniejszości seksualnych w Afryce Subsaharyjskiej”, promotor: dr hab. Wiesław Lizak

2012, tytuł magistra orientalistyki w specjalności afrykanistyka na podstawie pracy pt. „W trosce o czystość wiary – ruch ‘Yan Izala w północnej Nigerii” (praca wyróżniona), promotor: prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz

2012, dyplom ukończenia studiów podyplomowych Polityka i kultura w krajach Azji i Afryki, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

2010, tytuł licencjata orientalistyki w specjalności afrykanistyka na podstawie pracy pt. „Obraz boka – czarownika, wróżbity, tradycyjnego lekarza? - w literaturze i piśmiennictwie ludu Hausa”, promotor: prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz

 

Historia zatrudnienia

2019-obecnie, adiunkt w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW

2018-2019, asystent w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW

2015-2018, asystent w Zakładzie Współczesnych Kultur Azji i Afryki, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk

 

Ważniejsze projekty badawcze

2016-2019, Uwarunkowania rozwoju fundamentalizmu muzułmańskiego w północnej Nigerii. Przypadek Boko Haram (Preludium 10, Narodowe Centrum Nauki, kierownik projektu)

2016-2017, Muhammad Yusuf i Społeczność Ludzi Sunny, Misji i Dżihadu – oblicza tradycji walki zbrojnej o odnowę islamu w północnej Nigerii (granty dla młodych naukowców, IKŚiO PAN)

2016-2017, Legitymizacja i akceptacja społeczna walki o odnowę islamu w północnej Nigerii. Przyczyny zjawiska (granty dla młodych naukowców, Wydział Orientalistyczny UW)

2015-2016, Koncepcja reformy islamu i systemu politycznego Nigerii według Muhammada Yusufa Maiduguri (granty dla młodych naukowców, Wydział Orientalistyczny UW)

 

Staże i pobyty zagraniczne

2018, badania terenowe w północnej Nigerii

2017, kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie w Bayreuth, Niemcy

2017, badania terenowe w Nigerii, kwerenda biblioteczna na uniwersytetach w Kano i Ibadanie

2016, badania terenowe w północnej Nigerii

 

Publikacje

Monografie

The Development of Salafism in Northern Nigeria, Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warsaw 2021.

Uwarunkowania rozwoju salafizmu w północnej Nigerii, Wydawnictwo Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa 2019.

Boko Haram. Koncepcja reformy islamu w północnej Nigerii, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2018.

W trosce o czystość wiary. Północnonigeryjski ruch 'Yan Izala a fundamentalistyczna myśl muzułmańska, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2014.

Artykuły w czasopismach naukowych

„Islamic martyrdom in Northern Nigeria”, Studies in African Languages and Cultures, 54, 2020, s. 143-162.

„Tradycja zbrojnego dżihadu w północnej Nigerii", Studia nad Bezpieczeństwem, 4, 2019, s. 151-162.

„Drivers for the growth of Salafism in northern Nigeria. The case of Boko Haram”, Hemispheres, 32, 2017, s. 17-30.

„Salafizm wobec władzy świeckiej – myśl polityczna Muhammada Yusufa, ideologa organizacji Boko Haram”, Afryka, 45, 2017, s. 59-76.

„Muhammad Yusuf’s Jihad in the light of the Mahdist tradition of northern Nigeria”, Hemispheres, 31, 3, 2016, s. 14-25.

„Wpływ przywództwa Abubakara Shekau na rozwój organizacji Boko Haram”, Afryka, 42, 2015, s. 31-48.

„The beginnings of the Boko Haram rebellion from a micro-level perspective”, Hemispheres, 30, 3, 2015, s. 77-92.

„Spór o zachodnią edukację. Od ‘Yan Izala do Boko Haram”, Afryka, 40, 2014, s. 71-84.

„Boka w kraju Hausa – lekarz, czarownik czy zwyczajny oszust?”, Loża Wschodu, 1, 2012, s. 48-53.

„Na granicy dwóch światów – magia i medycyna tradycyjna w życiu współczesnych Hausańczyków”, Afryka, 35, 2012, s. 41-53.

Rozdziały w pracach zbiorowych

„Czy to jeszcze jest islam? Między terroryzmem a ideą odnowy wiary”, w: A. Żukowski (red.), Terroryzm versus terror w Afryce, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2018, s. 81-100.

„Boko Haram to już tradycja – fundamentalizm muzułmański jako zagrożenie bezpieczeństwa w Nigerii”, w: P. Niwiński, M. Ilnicki, B. Woźniak-Krawczyk (red.), Wybrane aspekty bezpieczeństwa w zakresie działalności podmiotów stosunków międzynarodowych, Instytut Politologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 125-130.

„Historyczne uwarunkowania niepokojów religijnych w północnej Nigerii”, w: W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek (red.), Bilad as-Sudan – dziedzictwo przeszłości, Instytut Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Pelplin 2015, s. 333-356.

„Kontrowersje wokół praw mniejszości seksualnych w krajach Afryki Subsaharyjskiej”, w: H. Chałupczak, I. Kurzępa, E. Pogorzała (red.), Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica, Zamość 2014, s. 85-100.

„The 'Yan Izala movement – its educational and social activity in Northern Nigeria”, w: N. Pawlak, E. Siwierska, I. Will (red.), Hausa and Chadic Studies in Honour of Professor Stanisław Piłaszewicz, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2014, s. 203-214.

 

Udział w konferencjach i seminariach naukowych

2019, Background of the development of Salafism in northern Nigeria. The case of Boko Haram, Twelfth Annual ASMEA Conference, Past, Present and Future in the Middle East and Africa, Association for the Study of the Middle East and Africa, Washington, D.C.

2019, Religious and non-religious motivations to join Boko Haram, The 9th Toyin Falola Annual International Conference on Africa and the African Diaspora (TOFAC 2019), Babcock University, Nigeria

2019, Szyickie źródła idei rewolucji muzułmańskiej w Nigerii, Religia i polityka w Afryce, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

2018, Mapping the causes of radicalisation. The case of the Boko Haram adherents, Insurgency and the Phenomenon of Boko Haram in Nigeria, Centre for Islamic Civilization and Interfaith Dialogue, Bayero University Kano & International Institute of Islamic Thought Nigeria, Kano

2018, Drivers of radicalisation among Nigerian Muslims. The case of Boko Haram, Seminars of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warszawa

2017, Powiązania Boko Haram z Al-Kaidą Islamskiego Maghrebu i Państwem Islamskim, II Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro – reminiscencje i zamierzenia”, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Toruń

2017, Boko Haram's programme of Islamic reform in northern Nigeria, Seminars of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warszawa

2017, Czy to jeszcze jest islam? Między terroryzmem a ideą odnowy wiary, Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty historyczne, kulturowe, polityczne, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

2016, Muhammad Yusuf’s Jihad as a mahdist movement in north-eastern Nigeria, Seminars of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warszawa

2016, Salafizm wobec „rządów niewiernych“ – krytyka świeckiej władzy w naukach Muhammada Yusufa, ideologa organizacji Boko Haram, Intelektualiści afrykańscy wobec doświadczenia dyktatur, Uniwersytet Warszawski, UAM, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa

2016, Internal migration in north-eastern Nigeria and its consequences for the dynamics of the Boko Haram development, World in Motion, Uniwersytet Warszawski

2016, Problem uchodźstwa wewnętrznego w Nigerii jako skutek rebelii Boko Haram, Afryka i świat a problem migrantów i uchodźców, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn

2016, Suicide in Islam – Nigerian perspective. The case of Boko Haram, Seminars of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warszawa

2015, Backgrounds of development of Islamic reform movements in northern Nigeria. The case of the Boko Haram organisation, Seminars of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warszawa

2015, Reforma islamu w północnej Nigerii – ugrupowania ‘Yan Izala i Boko Haram w perspektywie porównawczej, IV Kongres Afrykanistów Polskich, Żory

2015, Radical Muslim preachers in northern Nigeria and new means of publicizing sermons, Afrykańska tradycja – afrykańska nowoczesność, Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

2015, Historyczne uwarunkowania niepokojów religijnych w północnej Nigerii, Bilad as-Sudan, dziedzictwo przeszłości, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW, Zakład Badań Etnicznych i Międzykulturowych Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Warszawa

2015, Theories of Islamic fundamentalism – How to classify Islamic reform movements in northern Nigeria, To the East, to the South, Uniwersytet Warszawski

2015, Islamic neofundamentalism in Nigeria – the case of the ‘Yan Izala movement, Seminars of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures, Polish Academy of Sciences, Warszawa

2014, Boko Haram to już tradycja – fundamentalizm muzułmański jako zagrożenie bezpieczeństwa w Nigerii, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uniwersytetu Gdańskiego o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Gdański

2014, Edukacja językowa w społeczeństwach wielokulturowych na przykładzie państw Afryki Subsaharyjskiej, Międzynarodowa Konferencja „Foreign languages and  cultures: New educational contexts”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

2014, Radical trends in northern Nigerian Islam (poster), Current Research in African Studies, Katedra Języków i Kultur Afryki UW

2014, Kontrowersje wokół praw mniejszości seksualnych w krajach Afryki Subsaharyjskiej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tolerancja i poszanowanie różnorodności warunkiem integracji społecznej”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

2014, Bariery w komunikacji międzyetnicznej w Afryce (poster), Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Głos-Komunikacja-Media”, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Dydaktyka

Religie Afryki, Stosunki międzynarodowe w Afryce, Lektura tekstów hausa

 

Przynależność do towarzystw naukowych

Association for the Study of the Middle East and Africa

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

 

Pozostałe formy działalności naukowej

sekretarz redakcji czasopisma Afryka