Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Zuzanna Augustyniak

dr Zuzanna Augustyniak

oricd.org/0000-0001-5740-694X

e-mail:z.augustyniak@uw.edu.pl

dyżur w semestrze zimowym 2021/2022: wtorek, 13:00-15:00

Obszar badań

zagadnienia płci i seksualności w Etiopii, diaspora etiopska w Egipcie

Przebieg kariery naukowej

2017 - tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalność afrykanistyka-etiopistyka, nadany przez Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł rozprawy doktorskiej „Ewolucja instytucji małżeństwa w świetle etiopskich kodeksów prawnych”, promotor: prof. dr. hab. Stanisław Piłaszewicz.

2009 - tytuł magistra w zakresie kulturoznawstwa, specjalność afrykanistyka-etiopistyka, nadany przez Wydział Orientalistyczny UW. Tytuł pracy magisterskiej „Małżeństwa polityczne w Etiopii na przełomie XIX i XX wieku”, promotor: dr hab.Hanna Rubinkowska Anioł.

2006 - tytuł licencjata w zakresie kulturoznawstwa, specjalność stosunki międzykulturowe, nadany przez Wydział Orientalistyczny UW. Tytuł pracy licencjackiej „Symbolika węża w kulturach afrykańskich”, promotor: dr hab. Ewa Siwierska.

Historia zatrudnienia

01.10.2018 - teraz – adiunkt w Katedrze Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW.

01.10.2015 – 30.09.2018 – asystent w Katedrze Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW.

Ważniejsze projekty badawcze

2020 - teraz - Archeoorientalistyka (POB IV: Poszerzanie granic humanistyki, Działanie I.3.10, główny wykonawca)

Staże i pobyty zagraniczne

2019/2020 - stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (Tytuł projektu: Etiopskiego mężczyzny portret własny – kwestionowanie modelu męskości etiopskiej a doświadczenie migracji)

2018 - stypendium Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (Tytuł projektu: Źródła koptyjskie dotyczące etiopskiego kodeksu prawnego z XVI wieku)

2013 - kwerenda biblioteczna w Library of Congress w Waszyngtonie

2012 - badania terenowe w Etiopii

2012 - pobyt School of Oriental and African Studies, University of London w ramach progamu STT LLP Erasmus

2011 - kwerenda biblioteczna na Addis Ababa University

2010 - pobyt w Asien-Afrika-Institut, Univrsitat Hamburg w ramach programu STT LLP Erasmus

Udział w konferencjach

2020. Tytuł referatu: Abyi Ahmed Ali - New Sun of Ethiopia. A portrait of a man and politician, konferencja: "9th International Conference: New Horizons in Oriental Studies", Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Warszawski.

2019. Tytuł referatu: Mężczyzna etiopski – między chrześcijaństwem a islamem, konferencja:„Ojciec, teolog, wojownik – archetyp mężczyzny w kulturze muzułmańskiej”, Uniwersytet Warszawski.

2019. Tytuł referatu: Kibre Negest and the legendary roots of Ethiopian civilization, "Colloque sur Études Éthiopiennes", Société d’Archéologie Copte (Egipt).

2018. Tytuł referatu: Fǝtḥa nägäśt – the first official Ethiopian code of laws and its relation to Nomocanon of Ibn al-Asal,  Société d’Archéologie Copte (Egipt).

2018. Tytuł referatu: Marriages according to Ethiopian legal codes, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej (stacja w Kairze).

2018. Tytuł referatu: Fabula: Yawreoch Commedia by Tekle Hawariat Tekle Mariam and George Orwell's Animal Farm - same topic, different approach, "The Oral and the Written Intertwined: Perspectives on African Cultures", Uniwersytet Warszawski.

2018. Tytuł referatów: Collectio æthiopica of the Library of the Department of African Languages and Cultures oraz Institution of marriage based on Ethiopian legal codes, konferencja: "20th International Conference of Ethiopian Studies", University of Mekelle (Etiopia).

2017. Tytuł referatu: Ethiopian marriages based on two legal codes, konferencja: "Dni Afryki 2017", Uniwersytet Warszawski.

2017. Tytuł referatu: Delegalizacja etiopskiego małżeństwa t’elefa, konferencja: "Kobiety wobec dominacji i opresji. Perspektywa feministyczna", Uniwersytet Łódzki.

2015. Tytuł referatu: Laws concerning marriage in Ethiopia-theory and practice. Studies based on 19th and 20th century chronicles of Ethiopian rulers, "19th International Conference of Ethiopian Studies", Uniwersytet Warszawski.

2012. Tytuł referatu: Źródła „Fytha Negest”, pierwszego spisanego kodeksu prawnego Etiopii, "Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Naukowych WO UW „Azja i Afryka:kultury-religie- języki”, Uniwersytet Warszawski.

2011. Tytuł referatu: Od poddanych do społeczeństwa obywatelskiego – ewolucja w postrzeganiu mieszkańców Etiopii na podstawie najważniejszych kodeksów prawnych, konferencja: "Ewolucja społeczeństw i państw afrykańskich", Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2010. Tytuł referatu: Granice tabu w sferze seksualnej wśród Etiopczyków, "Kongres Afrykanistów Polskich", Obra.

2010. Tytuł referatu: 20 lat niepodległości Namibii – problemy i perspektywy, konferencja: „Co z tą Afryką? Pół wieku wolności Czarnego Lądu”, Uniwersytet Warszawski.

2009. Tytuł referatu: Lij Iyasu’s marriages as a reflection of his internal policy, konferencja: Life and Times of Lij Iyasu: New Insights, Desie University.

2009. Tytuł referatu: The Rise and Fall of Bafena, emperor Menelik II consort, konferencja: "17th International Conference of Ethiopian Studies, Addis Ababa University (Etiopia).

Dydaktyka

Zajęcia prowadzone na Wydziale Orientalistycznym UW: Kultury Rogu Afryki; Życie codzienne w Afryce; Role społeczne płci w Afryce; Afrykańskie społeczeństwa i kultury; Teatr w Afryce, Afryka w teatrze; Prawo w Etiopii; Sztuka Afryki; Zagadnienia społeczno-kulturowe Afryki.

Przynależność do towarzystw naukowych

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

Pozostałe formy działalności naukowej

2018-obecnie, sekretarz redakcji w czasopiśmie Przegląd Orientalistyczny

Działalność pozanaukowa

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, w ramach dyscypliny Nauki o kulturze i religii(2019-obecnie)

Członkini Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Orientalistycznego (2010-obecnie)

Członkini Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (2013-2014)

Członkini Komisji Stypendialnej WO (2009-2013)

Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów (2010-2011; 2012-2013)

Organizacja I Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Naukowych Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Azja i Afryka: kultury-religie-języki” (26-27.04.2012; członkini Komitetu Organizacyjnego)

Organizatorka II Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Inność, różnorodność tolerancja w kulturach Azji i Afryki” (26-27.04.2013; członkini Komitetu Organizacyjnego )

Organizatorka III Konferencji Naukowej Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki „Czas wolny, substancje psychoaktywne, seksualność – wokół praktyk życia codziennego w kulturach Azji i Afryki” (19-20.05.2014; członkini Komitetu Organizacyjnego )