Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Językoznawstwo - przedmiot metodologiczny mgr 1 sem.

Zakres tematyczny zajęć:

 1. Badania terenowe

 2. Języki zagrożone wymarciem

 3. Klasyfikacje języków i typy badań lingwistycznych

 4. Kontakty między językami

 5. Odmiany języka

 6. Etnolingwistyka 

 7. Badania korpusowe - zagadnienia ogólne (typologia korpusów, narzędzia, zastosowania)

 8. Wyrażenia regularne

 • Literatura online

John McWhorter (2010). "Dying Languages Should Be Saved: But Will They Be Spoken?New Repulic, 1 listopada 2009. 

Guy Deutscher (2010). "Does your language shape how you think?" The New York Times Magazine, 26 sierpnia 2010.

John McWhorter (2010). "Language as Thought: Watch out for the Hype" New Repulic, 2 września 2010. 

Stuart Whatley (2014). "The Language Hoax: Why the World Looks the Same in Any Language" Los Angeles Review of Books, 15 maja 2014.

Ted Gibson, Bevil R. Conway (2017). "Languages don't all have the same number of terms for colors..." The Conversation, 18 września 2017.

Piotr Chruszczewski (2016). "Podstawowe problemy językoznawstwa antropologicznego". Półrocznik Językoznawczy Tertium, vol. 1, nr. 1&2.

 • Strony internetowe

Encyklopedia Ethnologue https://www.ethnologue.com/

OLAC: Open Language Archive http://www.language-archives.org/

UNESCO Atlas of the World's Languages in danger of disappearing http://www.unesco.org/languages-atlas/ 

Języki zagrożone Languages in Danger http://pl.languagesindanger.eu/

Leipzig glossing rules http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php

The Lingua Descriptive Studies Questionnaire http://www.eva.mpg.de/lingua/tools-at-lingboard/questionnaire/lingua-descriptive_description.php 

SIL https://www.sil.org/

Mapy rodzin językowych i nie tylko http://worldmap.harvard.edu/ 

The World Atlas of Language Structures http://wals.info/

Poradnia językowa PWN http://poradnia.pwn.pl

Rada Języka Polskiego http://rjp.pan.pl/

 • Literatura

Baker, Paul., Ellece, Sibonile. 2011. Key Terms in Discourse Analysis. London, Oxford, New York, New Delhi, Sydney: Bloomsbury Academic.

Biber, D., Conrad, S. i R. Reppen. 2006. Corpus linguistics. Investigating language structure and use. Cambridge University Press.

Chlebda, W. (red.) 2013. Na tropach korpusów. W poszukiwaniu optymalnych zbiorów tekstów. Opole: Uniwersytet Opolski.

Grzegorczykowa, R. 2004. Idee kognitywizmu jako podstawa badań porównawczych w zakresie semantyk. Etnolingwistyka 16: 75-84. Dostęp przez BUW.

Grzegorczykowa, R. 2007. Wstęp do językoznawstwa. WN PWN

Łaziński, M. 2008. Murzyn zrobił swoje. Czy Murzyn może odejść? Historia i przyszłość słowa Murzyn w polszczyźnie, Poradnik Językowy 4/2007: 47–56.

Łuczyński, E. i J. Maćkiewicz. 2002. Językoznawstwo ogólne. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.

McEnery, T. i A. Hardie. 2012. Corpus Linguistics. Cambridge University Press.

Pawlak N. 2010. Języki afrykańskie. Warszawa. 

Sakel, J. i D. L. Everett. 2012. Linguistic Fieldwork. Cambridge University Press.

Tabakowska, E. 2001. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Universitas: Kraków.

 

Prezentacje z zajęć:

Wstęp o języku

Typologia korpusów

Korpusy zastosowania

Anotacja

Badania terenowe

Klasyfikacje języków