Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne 17 marca 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 24 lutego 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 13 stycznia 2022
więcej »

Seminarium Afrykanistyczne 9 grudnia 2021
więcej »

archiwum aktualności »

Czasopismo SALC

więcej informacji »

ulotka informacyjna

Słownik online

Sprawdź hasło w słowniku suahili-polskim 

Dla studentów

UWAGA!

We wrześniu 2020 r. Katedra zmieniła swoją siedzibę. Nasz nowy adres to ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa.

Opiekun studentów

dr Marcin Krawczuk

e-mail: mkrawczuk@uw.edu.pl

dyżur zdalny: wedle potrzeb przez Google Meet lub Skype (live:mkrawczuk)

Plan zajęć na rok akademicki 2021/22 - plan może ulec zmianom w pierwszych tygodniach roku akademickiego

Kalendarz Akademicki 2021/2022

OFERTA STYPENDIALNA PROGRAMU ERASMUS+

Programy studiów

a) I stopnia

b) II stopnia

 

Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne

 

Przepisy ogólne

Studia na Wydziale Orientalistycznym - przepisy ogólne

Regulamin Wydziału Orientalistycznego

 

Przepisy szczegółowe

Zasady określania równoważności przedmiotów

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i zaliczeniach

Zasady zaliczania przedmiotów niezaliczonych w semestrze zimowym

Zasady powrotu studenta na studia po urlopie
 

Wzory podań

Dopisanie do grupy zajęciowej

Przepisanie oceny

Urlop dziekański

Wpis warunkowy

Wznowienie w celu obrony
 

Przydatne adresy internetowe

Strona Wydziału Orientalistycznego

USOS

Rejestracja żetonowa

Rzecznik akademicki UW

Główny specjalista ds. równouprawnienia na UW

 

Uchwały Rady Dydaktycznej

Uchwała w sprawie przeprowadzania egzaminów i oceniania na kierunku orientalistyka afrykanistyka

Uchwała w sprawie procesu dyplomowania na kierunku orientalistyka - afrykanistyka

Uchwała w sprawie trybu i standardów dokonywanej przez studentów i doktorantów ewaluacji procesu kształcenia na kierunku orientalistyka - afrykanistyka

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad uzyskiwania wpisu warunkowego na kolejny etap studiów na   kierunku orientalistyka-afrykanistyka

Uchwała w sprawie maksymalnej liczby punktów ECTS z zaliczenia przedmiotów równoważnych na kierunku orientalistyka-afrykanistyka

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad powracania na studia po urlopie lub wznawiania studiów na kierunku orientalistyka-afrykanistyka

Uchwała w sprawie organizacji egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną (egzamin zerowy) na kierunku orientalistyka-afrykanistyka